Het GROOT-TEMPELHOF in SLIJPE

 

 

 

 

 

In de 13de eeuw werd te Slijpe in de polders nabij de kust de grootste commanderij van de Tempeliers in Vlaanderen opgericht. Na het verdwijnen van de orde zou het Groot-Tempelhof een van de grootste herenboerderijen uit de streek blijven.

 

1. Evolutie van het hof in de voorbije 100 jaar:

 

In het einde van de 19de eeuw zag het Groot-Tempelhof er uit zoals op dit plan en zoals op bovenstaande foto en tekening.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het hof bijna helemaal verwoest. De vele bommenkraters zouden ook heel wat Middeleeuwse overblijfselen in de grond definitief vernietigen.

Het huidige Groot-Tempelhof ziet er nu veel eenvoudiger uit. Op het einde van de vorige eeuw werd op een deel van het erf de autoweg en een hoge berm met brug aangelegd. Op deze plaatsen kan nu geen archeologisch onderzoek meer gebeuren.

In de periode 1971-1998 werd op het hof een hele reeks opgravingen verricht (de grijze rechthoeken van 1 tot 6). De meest recente opgravingen dateren van 2002-2003 (de zwarte rechthoeken van I tot IV). Let ook op de stippellijnen rechts op het kaartje. Ze geven aan wat er door de berm en de autoweg verdwenen is.

Deze schuine rechthoek is het roze rechthoekje op het bovenstaande grondplan, maar dan uitvergroot. Bij eerdere opgravingen (rechts onderaan) werd de kapel (grijs) met heel wat graven blootgelegd. Bij de recentste (bovenaan) stootte men naast nieuwe graven ook op de muren van een ander Middeleeuws gebouw (zwart).

 

2. De opgravingen in de voorbije 50 jaar:

De opgravingen in de jaren 70 van vorige eeuw:

Een krantenartikel uit 1978 over de opgravingen die tijdens de zomer van dat jaar op het Groot-Tempelhof te Slijpe plaats vonden. Dit artikel heeft de auteur toen aangezet om ooit eens een verhaal over Tempeliers te schrijven. Het zou meer dan 35 jaar op zich laten wachten...

 

De opgravingen bij het begin van deze eeuw:

Opgravingen met het polderlandschap in de verte. Tot vlakbij het woonhuis werd er gewerkt.

In die periode werden er in de omgeving van de vroegere kapel enkele brede sleuven gegraven.

Details van een aantal Middeleeuwse muren. Let op het mooi afgewerkte baksteenwerk.

 

 

Een verslag van de opgravingen kan op pdf gedownload worden: KLIK HIER

 

Met dank aan Onroerend Erfgoed en Gilbert Jansseune om bovenstaande kaarten en foto's op deze pagina te mogen gebruiken.