Welkom in de TUIN

van het Kraaiennest

 

 

 

 

Voor de eerste keer in tien jaar is er in het Kraaiennest van Patrick Lagrou een nieuwe kamer bijgekomen.

Deze 'kamer' bevindt zich deze keer niet binnenin dat kasteeltje, maar erbuiten. In de tuin, in het groen, in de vrije natuur en onderhevig aan het wispelturige weer en de veranderingen van het klimaat.

Tien jaar geleden, toen hij deze webstek ontwierp, had Patrick Lagrou dit niet kunnen voorzien. Maar tijdens die periode is de wereld die hij voordien zo goed had leren kennen, zo drastisch veranderd, dat er voor onze aarde iets moest worden gedaan.

Zijn bijdrage is dan ook deze gloednieuwe KLIMAATREEKS geworden.

Welk verband bestaat er tussen

de KLIMAATREEKS

en deze van het DOLFIJNENKIND ?

De KLIMAATREEKS speelt zich af in de nabije toekomst. Daardoor zijn de hoofdfiguren uit de reeks van 'Het dolfijnenkind' ongeveer een halve generatie ouder geworden. Zij zetten nu een stapje opzij en laten een nieuwe generatie van jongeren aantreden.

De hoofdfiguur in deze nieuwe reeks is Victoria geworden. In de meest recente afleveringen van de serie van 'Het dolfijnenkind' was zij nog baby. Maar in deze nieuwe reeks neemt ze, samen met haar broer en zusje, zelf het heft in handen.

Net zoals in de boeken van 'Het dolfijnenkind' staat ook in deze nieuwe reeks de natuur centraal. Maar terwijl het in die oude reeks beperkt bleef tot vooral de oceanen, de koraalriffen, de walvissen en de dolfijnen, gaat de aandacht in de KLIMAATREEKS naar de hele aarde en in het bijzonder naar het klimaat.

 

 

Dit is de titel van het eerste boek in deze KLIMAATREEKS

Wil je meer info over dit boek ? KLIK DAN HIER

 

Waar vond Patrick Lagrou zijn inspiratie ?

Om die reeks te kunnen uitwerken, en dus ook om het eerste deel ervan te kunnen schrijven, was hij verplicht in de voorbije vijf jaar vele tientallen boeken te lezen en een groot aantal documentaires te bekijken.

Ook kreeg hij nog veel meer inspiratie door zelf anders te gaan leven. Later komt daarover nog veel meer op deze site.

In de tabel hieronder staan de belangrijkste boeken en films die hij ondertussen al vele keren heeft doorgenomen of bekeken.

 

Boeken die ons vertellen wat er ons te wachten staat:

ZES GRADEN (Mark Lynas)

 

Onze toekomst op een warmere planeet

 

Wat moeten we ons voorstellen bij een warmer klimaat? Al bij 1°C teisteren extreme droogtes graanschuur Amerika en verschijnen tropische orkanen in de Middellandse Zee. Voorbij de 2°C wordt de opwarming onomkeerbaar. Bij 3°C verbrandt het Amazonegebied. Daarna barst methaan uit de Siberische permafrost en later uit de diepzee. Bij 6°C betreden we de hel. We móeten dus voorkomen dat de opwarming boven de 2°C uitkomt.

DE LAATSTE GENERATIE (Fred Pearce)

 

Hoe de natuur wraak neemt voor het broeikaseffect

 

Dertien duizend jaar lang had de mensheid plezier van een stabiel en betrouwbaar klimaat. Onze generatie is de laatste die dat voorrecht geniet. In het verleden veranderde ons klimaat in één ruk van polair naar tropisch. Dat kan nu weer gebeuren...

TEN ONDER TE BOVEN (Thomas Homer-Dixon)

 

Catastrofe, creativiteit en de vernieuwing van de beschaving

 

Onder het oppervlak van onze samenleving hopen zich vijf tektonische spanningen op: in de bevolkingsopbouw, de energievoorziening, het milieu, het klimaat en de economie.
We gaan de toekomst tegemoet als in een auto in dichte mist. We zijn vol zelfvertrouwen, maar kunnen ons beter afvragen hoe we ons kunnen voorbereiden: door wendbaar en slim te zijn en door de vele waarschuwingssignalen te herkennen.

DE KLIMAATOORLOGEN (Harald Welzer)

 

Waarom in de 21ste eeuw gevochten wordt

 

De conflicten van deze eeuw gaan niet meer over ideologieën of politieke systemen, maar voor alles over de toegang tot natuurlijke hulpbronnen als water, olie, gas en vruchtbaar land.

Het wordt een strijd om drinkwater met etnische zuiveringen, burgeroorlogen in de armste landen en massale vluchtelingenstromen ...

Boeken die ons vertellen hoe we ons beter aanpassen:

HET TRANSITIE-HANDBOEK (Rob Hopkins)

 

Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht

 

In plaats van af te wachten wat anderen doen aan de komende olie- en klimaatcrisis, kunnen we beter zelf de handen uit de mouwen steken.

 

Met lokaal voedsel, eigen stroomopwekking en materialen uit de buurt worden we minder afhankelijk. Met zijn allen scheppen we een veerkrachtige gemeenschap die het individu steun biedt.

LOW IMPACT MAN (Steven Vromman)

 

Praktische tips voor een ecologisch leven van wieg tot graf

 

Steven Vromman, of the Low Impact Man, ging voor Canvas de uitdaging aan om zijn levensstijl aan te passen en zijn ecologische voetafdruk te verminderen.

 

Hij haalde de riem aan voor hem en zijn gezin: elektriciteitsgebruik minderen, zelf in energie voorzien, de auto opzij, de verwarming lager..

HITTE (George Monbiot)

 

Hoe te voorkomen dat onze planeet verbrandt?

 

De klimaatverandering is een feit. De toekomst van de mensheid staat op het spel. Eén vraag rest nog: kan de verandering worden gestopt?


De auteur toont aan dat 90% minder kooldioxide–uitstoot in 2030 mogelijk is. Maar er is een verregaand totaalplan nodig, en alleen bij een rechtvaardig systeem, een eerlijke verdeling van de pijn, zal de omschakeling slagen.

TERRA REVERSA (Peter Tom Jones)

 

De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid

 

Lange tijd hebben wij moeten wachten op een grensverleggend Nederlandstalig boek dat een werkelijke doorbraak betekent voor het denken over milieu- en klimaatbeleid.

 

Nu wordt in dit boek de belangrijke overgang gemaakt naar concrete, haalbare en betaalbare stappen om oplossingen te vinden.

Films die ons vertellen wat er ons te wachten staat:

AN INCONVENIENT TRUTH

 

Een ongemakkelijke waarheid

 

In deze documentaire laat voormalig vicepresident Al Gore de gevolgen zien van de opwarming van de aarde. Een opwarming die wij veroorzaken.

 

Met scherpzinnigheid, intelligentie en hoop roept hij op tot een mondiale strijd tegen het broeikasefect.

THE AGE OF STUPID

 

De eeuw der domheid

 

In 2055 blijft er op een verwoeste aarde nog een enkele mens over. Hij kijkt terug in de beeldarchieven van 1950 tot 2008 en vraagt zich af waarom de klimaatverandering geen halt werd toegeroepen toen we de nog kans hadden.

Als we niet ingrijpen, wordt zijn rampzalige verleden onze toekomst. Deze film doet vooral een beroep op ons verstand.

HOME          Ons huis

 

In zijn 200.000-jarig bestaan heeft de mens het evenwicht verbroken waarop de aarde 4 miljard jaar berustte. De klimaatopwarming, het uitputten van natuurlijke rijkdommen, het uitroeien van diersoorten: de mens heeft zijn eigen leefwereld in gevaar gebracht.

 

De mens heeft nog amper tien jaar om de trend om te keren, om in te zien dat hij de schatkamer van de aarde niet kan blijven leegroven en om zijn consumptiegedrag te veranderen.

 

Deze webpagina zal in de komende maanden nog groter worden !

 

 

 

HOMEknop.gif (2899 bytes)

TERUG NAAR HET KRAAIENNEST