NIEUWE LEZING

rond

KLIMAATVERANDERING

en

DUURZAAM LEVEN

 

 

 

 

INLEIDING

De nieuwe lezing steunt vooral op mijn twee eerste boeken van de nieuwe KLIMAATREEKS.

In het eerste deel, DE GROTE RAMP, wordt op een spannende manier beschreven wat er ons te wachten staat als de aarde verder blijft opwarmen.

In het tweede deel, DE GROTE OMMEKEER, wordt even spannend beschreven wat wij allemaal in ons dagelijks leven kunnen doen om dit doemscenario te vermijden.

De nieuwe lezing legt vooral de nadruk op dit tweede deel. De vele oplossingen die in DE GROTE OMMEKEER worden aangereikt, komen allemaal aan bod en worden verder visueel uitgewerkt.

 

 

 

 

INHOUD VAN DE LEZING

1. Hoe ben ikzelf ertoe gekomen om helemaal anders te gaan leven? Hoe heb ik de aarde in de voorbije tientallen jaren zien veranderen?

2. Opwarming van de aarde, klimaatverandering, uitstoot van CO2, ecologische voetafdruk en duurzaam leven: hoe hebben deze termen voor mij hun betekenis gekregen?

3. Op welke tientallen manieren kunnen wij allemaal thuis ons verbruik van energie drastisch verminderen?

4. Hoe kunnen we bij ons thuis er verder voor zorgen dat we veel minder afhankelijk worden van het verbruik van energie?

5. Hoe kunnen we hetzelfde en nog veel meer bereiken door samen te werken met de mensen uit onze straat, onze buurt, onze wijk of ons dorp?

Wie DE GROTE OMMEKEER heeft gelezen, kan zich al heel wat voorstellen. Maar de lezing gaat nog een eind verder.

Tegelijk bevat de lezing op vele plaatsen de nodige humor, zodat de aangesneden thema's nergens te zwaar overkomen.

Ten slotte is er ook tijdens de lezing voldoende interactie met het publiek.

 

 

 

 

VOOR WELKE LEEFTIJD ?

Van deze nieuwe lezing bestaan twee versies:

- een voor de 3de graad van het basisonderwijs. Deze versie duurt 75 minuten.

- een voor de 1ste graad van het middelbare. Deze lezing duurt 90 minuten.

Na de lezing blijft nog voldoende tijd over om vragen te stellen.

 

 

 

 
 

BESTE VOORBEREIDING ?

Aangezien er tijdens de lezing regelmatig naar het verhaal uit de twee boeken wordt verwezen, is het interessant dat de leerlingen de twee boeken al hebben gelezen. Of dan toch tenminste DE GROTE OMMEKEER.

Toch is dit niet strikt noodzakelijk. De lezing kan in het andere geval ook een stimulans zijn om nadien de boeken ter hand te nemen.