AUTEURSLEZINGEN

voor scholen, bibliotheken en (verenigingen voor) volwassenen

 

 

1. INHOUD VAN EEN KLASSIEKE LEZING:

- Multimediale lezing: na een korte inleiding waarbij ik een overzicht geef van de hele lezing, geef ik een heel uitgebreid antwoord op een aantal klassieke vragen: 'Hoe ben jij beginnen schrijven? Hoe ben je tot je eerste boek gekomen? Hoe werk je aan een boek? Waar haal jij je inspiratie vandaan?'. De antwoorden op deze vragen worden met heel wat beeldmateriaal op het scherm geïllustreerd. Omdat ik mijn eigen computer (een iPad of nog een laptop) meebreng, kan ik tegelijk van alles en nog wat laten horen en zien. De harde schijf van die computer zit immers barstensvol met interessante teksten, documenten, foto’s, tekeningen, animaties, schema’s, kaarten, videobeelden, muziek en geluiden, die ik (letterlijk) in een handomdraai tevoorschijn kan toveren.

- Interactie met het publiek: na de lezing die ongeveer een vol uur duurt (minstens 75 minuten voor de middelbare school), krijgen de leerlingen ook nog de kans vragen te stellen.

- Signeersessie: nadien signeer ik ook nog boeken of andere documenten die door de leerlingen werden meegebracht.

ANDERE PROGRAMMA'S:

 

1. Lezing over HET IJZERFRONT

- naar aanleiding van de herdenking van de eerste wereldoorlog, heb ik op basis van het fotoboek HET IJZERFRONT een nieuw programma uitgewerkt.

- hiermee richt ik mij tot de volwassenen en de leerlingen van de 2de en 3de graad van het middelbare. Het centrale thema van de lezing is de Slag om de IJzer en het vier jaar durende IJzerfront dat daaruit ontstaat.

 

2. Lezing over MILANS GROOTE OORLOG

- als aanloop naar het jaar 2014, het jaar van de herdenking van het begin van de eerste wereldoorlog, heb ik een nieuw programma uitgewerkt.

- deze lezing steunt op mijn nieuwste boek 'Milans Groote Oorlog'. Ook dit programma wijkt serieus af van mijn klassieke lezingen (zie hieronder). Net zoals bij mijn andere programma's hoort ook deze lezing een powerpoint-presentatie.

- tijdens deze lezing worden de achtergronden van het verhaal nog dieper en levendiger belicht dan op de website van het boek. Tegelijk wordt ook aangegeven in welke mate deze mij geïnspireerd hebben. Regelmatig wordt dan ook verwezen naar passages uit het boek.

- voor de achtergronden van het verhaal: KLIK HIER

  

Dit is een filmpje

Bron: Focus/WTV

- in tegenstelling tot al mijn andere lezingen, ben ik voor deze lezing niet alleen bereid naar de scholen en bibliotheken te komen die mij uitnodigen, ook wil ik graag als gastheer optreden. Jongeren die op boerderij- of op zeeklas naar de Westhoek komen, kunnen mij in de omgeving van Stuivekenskerke ontmoeten. Daar wil ik hen rondleiden naar bijna alle plaatsen uit het boek. Ze zullen er ongeveer hetzelfde te horen en te zien krijgen als tijdens de auteurslezing. Maar dan wel zonder powerpoint-presentatie!

ER ZIJN TWEE MOGELIJKHEDEN:

A. De combinatie busrit/wandeling.

Na een bezoek aan de militaire begraafplaats van Keiem vertrkt de bus richting Tervate (gele pijltjes). Daar bij de brug wacht ik de leerlingen op. Eerst bezoeken we Tervate, dan de omgeving van de Viconiahoeve, Stuivekenskerke en de hele omgeving van de Schildersbrug. Dit gedeelte (rode pijltjes) wordt te voet gedaan. Aan de Schildersbrug worden we opgepikt door de bus. We rijden naar Pervijze tot aan de Spoorwegberm. Daar stappen we uit en lopen een halve km te voet langs die berm (blauwe pijltjes). Daar kan de bus, die ondertussen rondgereden heeft, ons weer oppikken. Via Stuivekenskerke, de Schoorbakkebrug en de Bocht van Tervate rijden we terug naar Tervate (gele pijltjes). Daar stap ik uit en eindigt deze lezing. van minstens anderhalf uur. Voor meer informatie over de meeste bezienswaardigheden langs het hele traject: KLIK HIER.

B. Een fietstocht.

Hier wordt hetzelfde traject afgelegd, maar dan uitsluitend met de fiets. Ik kom erbij vanaf Tervate en rij mee tot we weer ter hoogte komen van Tervate (rode pijltjes). Deze lezing duurt ook minstens anderhalf uur en is geschikt voor scholen uit de buurt of voor scholen die (met de fiets) in de buurt verblijven. Voor meer informatie over de meeste bezienswaardigheden langs het hele traject: KLIK HIER.

3. Lezing over DE KLIMAATREEKS

- op vraag van een aantal scholen en bibliotheken heb ik vorige zomer een nieuw programma samengesteld. Dit wijkt serieus af van mijn klassieke lezingen (zie hieronder). Dit nieuw programma draait dan ook helemaal rond mijn boeken van de 'Klimaatreeks'.

- opwarming van de aarde en duurzaam leven vormen de centrale thema's. Net zoals mijn andere programma's wordt ook deze lezing begeleid door een powerpoint-presentatie.

- voor de inhoud van deze nieuwe lezing: KLIK HIER

2. HET DOELPUBLIEK:

BEELD A.gif (24859 bytes)- Tweede en derde graad van de basisschool (alle leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar komen in aanmerking) en eerste jaar van de middelbare school. De lezing over HET IJZERFRONT richt zich tot volwassenen en de twee hoogste graden van het middelbare.

- Een goede voorbereiding bestaat er in dat de leerlingen minstens een van mijn boekenhebben gelezen.

- Ideaal zou natuurlijk zijn als de leerlingen ook nog rond een bepaald boek of thema hebben kunnen werken. In dit verband wordt verwezen naar de lespakketten op deze website, en in het bijzonder naar anywize.net

- Voor de jongste leeftijdsgroepen, en vooral wanneer er een gebrek aan voldoende exemplaren is, kan voorlezen van het hele boek of een gedeelte ervan door de leerkracht, bijzonder efficiënt zijn.

- Het liefst werk ik met twee afzonderlijke groepen. Bijvoorbeeld een ochtendlezing voor de tweede graad en een middaglezing voor de derde graad van het lager onderwijs.

 

3. TECHNISCHE VEREISTEN:

- Een feestzaal die zo veel mogelijk verduisterd kan worden. Er mag zeker geen rechtstreeks zonlicht binnenkomen.

- Met een capaciteit van 50 tot 250 toeschouwers en bij voorkeur met een tribune.

- Als het kan, een podium met een groot projectiescherm (tenminste 2 à 3 meter breed).

- Een degelijke klankinstallatie met een microfoon (plus evenveel kabel als het podium breed is).

- Een (projectie)tafel met een beamer of dataprojector vlak voor het podium.

- Een stoel en een tafel (met tafelkleedje), vooraan rechts of links op het podium en niet vlak voor het scherm. Op die tafel zal de computer staan. De afstand tussen die tafel en de projectietafel mag niet groter zijn dan vier meter (tenzij er een speciale kabel voorzien is). Als de kabel van de projector naar de computer te kort mocht zijn, zorgt de auteur voor verlenging (maximum 2 meter).

 

 

4. DE KOSTEN:

- De eerste lezing kost € 250 (€ 150 na aftrek subsidie), een volgende lezing op dezelfde dag € 150 (€ 50 na aftrek subsidie). Voor de middelbare school respectievelijk € 275 (€ 175) en € 175 (€ 75). Daarbij komt nog de verplaatsing (€ 0,35 per km vanaf Diksmuide heen en terug). Een enkele lezing buiten de schooluren voor een volwassen publiek kost € 350 (€ 250) plus verplaatsing.

- Ook vind ik het heel fijn vinden als mij over de middag een warme maaltijd in een rustige omgeving wordt aangeboden. Tijdens de lezing heb graag een glas water in de buurt, bij voorkeur bruisend.

- De eerste 15 boekingen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van € 100. Dit moet tijdig aangevraagd worden bij het Vlaams Fonds voor de Letteren (Gen. van Merlenstraat 30, 2600 Berchem, tel. 03/270.31.61, fax. 03/270.31.60, E-mail auteurslezingen@vfl.be , http://www.auteurslezingen.be/html/org.html). 

- Bij uitgeverij Clavis kan na boeking een pakket met promotiemateriaal worden aangevraagd.

- Boekingen gebeuren best telefonisch of per e-mail (zie formulier hieronder). Het telefoonnummer (enkel te gebruiken voor het aanvragen van lezingen) is 051-555284, het e-mail adres is: info(at)patricklagrou.be . Zodra een datum is afgesproken, moet deze binnen een redelijke termijn met email worden bevestigd.

Dit formulier kan worden ingevuld en verstuurd:

Naam van de verantwoordelijke:

E-mail adres van school/bibliotheek:

Eigen telefoonnummer van de verantwoordelijke:

Naam en adres van de school of de bibliotheek:

Telefoonnnummer van de school/bibliotheek:

Vul dit formulier verder in met uw wensen:

Duw op dit knopje om te

En op dit knopje om de tekst weer

- Voor een lezing in Nederland kan op dezelfde wijze te werk worden gegaan. Maar voor de verdere afwerking neemt men toch best contact op met de stichting SSS (Schrijvers, School, Samenleving), Huddestraat 7, 1018 HB Amsterdam, tel. 020-623.49.23, fax. 020420.63.19, e-mail: st.sss@wxs.nl . Voor optredens in Nederland verder dan 200km zijn er ook nog de kosten van overnachting. Maar ook hier zou de stichting gedeeltelijk in tussenkomen.

- Meestal wordt een dag beperkt tot twee optredens. Met uitzondering van de woensdagochtend geef ik de voorkeur aan één optreden per halve dag, waarbij in de ochtend liefst niet voor 10.15u van start wordt gegaan. Slechts uitzonderlijk ga ik in op meer dan twee optredens per dag, optredens 's avonds, op woensdagnamiddag of tijdens het weekend.

- Lezingen die georganiseerd worden op een plaats in de provincies Antwerpen, Brabant of Limburg, en waarvoor ik op mijn heenreis met de auto Antwerpen of Brussel moet passeren, heb ik het liefst allebei in de namiddag. In dit geval volgen de twee lezingen elkaar onmiddellijk op. Een tussenpauze is dan ook niet echt noodzakelijk.

- Tijdens het eerste trimester en tijdens de vakantieperiodes (de periode van juli tot januari) geef ik normaal geen lezingen (voor speciale gelegenheden wil ik wel nog een uitzondering maken). Dit gedeelte van het jaar wend ik zo veel mogelijk aan om mijn boeken te schrijven. Daarentegen ben ik tijdens het tweede en derde trimester elke schooldag vrij om naar scholen en bibliotheken in Vlaanderen en in Nederland te trekken.

 
 

 

TERUG NAAR DE ARTIESTENINGANG